Interview s Primadonou

2002
v životní velikosti
pálená hlína