Metro - večer

2001-2002
v životní velikosti
pálená hlína